Chính Sách

Chúng tôi là https://bba4usa.org

Những gì BBA4USA thu thập

Khi bạn truy cập website của chúng tôi cả khi ẩn danh. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn (địa chỉ Internet trên máy tính của bạn) để cho chúng tôi biết về phần nào về việc bạn truy cập website và thời gian bạn sử dụng ở đó. Nhưng chúng tôi sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Giống như nhiều trang web thương mại khác, trang web của Nhà cung cấp có thể sử dụng một công nghệ tiêu chuẩn có tên là Cookie cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Vui lòng truy cập vào sử dụng Cookies ngay dưới đây để biết thêm thông tin.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận cơ sở hợp pháp của chúng tôi – dưới hình thức nghĩa vụ theo hợp đồng – để xử lý dữ liệu của bạn, như được nêu trong Điều khoản sử dụng dịch vụ.

BBA4USA Sử dụng thông tin như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Để làm cho website dễ sử dụng hơn bằng cách không giúp bạn không phải nhập thông tin cá nhân nhiều lần
  • Để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc mua.
  • Để giúp chúng tôi tạo và xuất bản nội dung phù hợp nhất với bạn.
  • Để cảnh báo bạn về việc nâng cấp sản phẩm, ưu đãi đặc biệt, thông tin cập nhật và các dịch vụ mới khác được cung cấp từ Nhà cung cấp.
  • Để cung cấp thông tin phản hồi trong một cuộc khảo sát trực tuyến.
  • Để tham gia khuyến mại.
  • Để yêu cầu hỗ trợ hoặc điền vào các yêu cầu hỗ trợ.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy.

Thông tin cá nhân của bạn không bao giờ được chia sẻ bên ngoài công ty mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ những trường hợp đã nêu ở đây. Trong nội bộ, dữ liệu được lưu trữ trong các máy chủ kiểm soát mật khẩu với quyền truy cập hạn chế.

Xử lý sự cố hoặc khiếu nại

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn. Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến ​​hoặc khiếu nại về việc tuân thủ thông báo bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với cơ quan giám sát có liên quan tại địa phương của bạn.